هشدار سطح زرد - شماره 06 روز چهارشنبه مورخ 1400/03/26

هشدار سطح زرد - شماره 06 روز چهارشنبه مورخ 1400/03/26
توصیف سامانه: به دلیل تقویت شرایط پایدار و استقرار سامانه پر ارتفاع در جو منطقه، از روز جمعه تا اوایل هفته آینده شاهد افزایش محسوس دمای هوا در سطح استان خواهیم بود. افزایش دما در اوایل هفته آینده به حدود 2 تا 3 درجه سانتی گراد رسیده و دمای هوا در شهر کرمانشاه به حدود 40 درجه سانتیگراد خواهد رسید.
شروع فعالیت: جمعه 1400/03/28
اوج فعالیت: شنبه 1400/03/29
پایان فعالیت: دوشنبه 1400/03/31
مهمترین پدیده ها: گرمای هوا
منطقه اثر: کل استان
مخاطرات: افزایش مصرف انرژی و رسیدن به پیک جدید و احتمال گرمازدگی
توصیه ها: جهت جلوگیری از خسارات و مخاطرات احتمالی، رعایت موارد ذیل به مسئولان محترم دستگاه‌های اجرایی ذیربط و عموم مردم عزيز استان توصیه می شود:
1) مدیریت مصرف انرژی
2) استفاده کمتر از وسایل پر مصرف در ساعات اوج گرما
4) انجام ساير اقدامات پيشگيرانه و تمهيدات لازم.

تاریخ درج : ۱۳:۱۸:۴۹ ۱۴۰۰/۳/۲۶

ارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبطکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه