سامانه درخواست داده های هواشناسی


اداره پیش بینی و هشدار سریع هواشناسی :

1- ارائه پیش بینی روزانه با چشم انداز چند روز آینده که هر روز صبح بصورت کتبی با توضیحات اضافی در اختیار مسئول میز خدمت قرار می گیرد و ایشان با مطالعه آن و در صورت نیاز با گرفتن اطلاعات اضافی از پیش بین بصورت شفاهی ، می تواند به ارباب رجوع چه حضوری و چه غیر حضوری پاسخ مناسب را ارائه دهد .

2- پاسخ گویی و راهنمایی ارباب رجوع جهت گرفتن استعلام های وضع آب و هوا ، مثلا نامه به بیمه جهت گرفتن خسارات ناشی از پدیده های مخرب جوی . در صورتی که پدیده مخرب گسترده و شدید باشد نامه ای تنظیم می گردد و به همه ی مراجعین که خسارت دیده اند داده می شود ولی اگر پدیده مخرب و خسارت ناشی از آن مربوط به قبل باشد ، درخواست کتبی توسط ارباب رجوع و با کمک مسئول میز خدمت تهیه و به پیش بینی راهنمایی می گردد . پس از تنظیم پاسخ و امضا ی مدیر و شماره شدن به ارباب رجوع تحویل می گردد .

3- راهنمایی و هدایت کسانی که در رابطه با حضور همکاران صدا و سیما نظر و پیشنهادی دارند به آقای علی محمد زورآوند ( معاون توسعه و پیش بینی )

4- هدایت مراجعین در رابطه با هواشناسی کشاورزی , آمار و اطلاعات کشاورزی و ... به اداره تحقیقات کشاورزی آقای نجفی


خدمات قابل ارائه اداره امور فنی در میز خدمت:

1- توضیحات کامل در مورد محل و شرایط لازم جهت احداث انواع ایستگاه های هواشناسی.

2-
انواع خدمات اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه


کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه