لینک های مفید 

تصاویر ماهواره ای سایت USGS

 

گوگل ارث انجین

 

NASA

 

NOAA

 

وبلاگ نقشه برداری (محمدرسول جلیلی)

 

سازمان فضایی

 

سازمان هواشناسی کشور

 

سازمان نقشه برداری کشور

 

وزارت راه و شهرسازی

 

سری ماهواره های لندست


 

سنجنده MODIS


 

سری ماهواره های Sentinel‎


 

ماهواره IRS


 

سری ماهواره های WorldView


 

ماهواره IKONOS


  

نقشه اکولوژیک کشور مربوط به سال 2017 بر مبنای ارث انجین و لایه رنگ های استاندارد

 

تصویر جزیره حرارتی کرمانشاه در میانگین 20 ساله اخیر در محیط ارث انجین با استفاده از تصاویر Terra

شناسایی مناطق دچار حریق


 

شناسایی مناطق سوخته شده در آتش سوزی تالاب هشیلان کرمانشاه با استفاده از تصاویر سنجنده لندست 8

تصویر مربوط به ترکیب باند هایRED,Green,Blue,NIR,SWIR1,SWIR2,THERMAL,BURN می باشد.

 


Land Surface Temperature


 

میانگین دمای سطح زمین مرداد ماه 1400

 

میانگین دمای سطح زمین مرداد ماه 1399

 

میانگین دمای تیر ماه 1400 استان کرمانشاه سنجنده MODIS

 

میانگین دمای مرداد ماه 1400 استان کرمانشاه سنجنده MODIS

 

Change temperature استان کرمانشاه در مرداد ماه 1400 نسبت به ماه قبل با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS

DEM


 

تصویر DEM استان کرمانشاه با دقت 30 متر سنجنده SRTM

 


ارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبطکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه