لینک های مفید 

تصاویر ماهواره ای سایت USGS

 

گوگل ارث انجین

 

NASA

 

NOAA

 

CESIUM ion

 

OpenTopography

 

Natural Earth

 

وبلاگ نقشه برداری (محمدرسول جلیلی)

 

سازمان فضایی

 

سازمان هواشناسی کشور

 

سازمان نقشه برداری کشور

 

وزارت راه و شهرسازی

 

سری ماهواره های لندست


 

سنجنده MODIS


 

سری ماهواره های Sentinel‎


 

ماهواره IRS


 

سری ماهواره های WorldView


 

ماهواره IKONOS


  

آخرین ویرایش توسط : محمد رسول جلیلی
نقشه اکولوژیک کشور مربوط به سال 2017 بر مبنای ارث انجین و لایه رنگ های استاندارد

 

تصویر جزیره حرارتی کرمانشاه در میانگین 20 ساله اخیر در محیط ارث انجین با استفاده از تصاویر Terra

شناسایی مناطق دچار حریق


 

شناسایی مناطق سوخته شده در آتش سوزی تالاب هشیلان کرمانشاه با استفاده از تصاویر سنجنده لندست 8

تصویر مربوط به ترکیب باند هایRED,Green,Blue,NIR,SWIR1,SWIR2,THERMAL,BURN می باشد.

 


Land Surface Temperature


 

میانگین دمای مهر ماه 1400 با استفاده از سنجنده MODIS

 

میانگین دمای 3 ماهه تابستان 1400 با استفاده از سنجنده MODIS

 

میانگین دمای شهریور ماه 1400 با استفاده از سنجنده MODIS

 

میانگین دمای روزانه سطح زمین مرداد ماه 1400

 

میانگین دمای روزانه سطح زمین مرداد ماه 1399

 

میانگین دمای روزانه مرداد ماه 1400 استان کرمانشاه سنجنده MODIS

 

میانگین دمای روزانه تیر ماه 1400 استان کرمانشاه سنجنده MODIS

 

آرشیو تصاویر میانگین دمای روزانه سطح زمین در مرداد ماه  نه سال گذشته توسط سنجنده MODIS


 

میانگین دمای روزانه مرداد ماه 1399 استان کرمانشاه سنجنده MODIS

 

میانگین دمای روزانه مرداد ماه 1398 استان کرمانشاه سنجنده MODIS

 

میانگین دمای روزانه مرداد ماه 1397استان کرمانشاه سنجنده MODIS

 

میانگین دمای روزانه مرداد ماه 1396استان کرمانشاه سنجنده MODIS

 

میانگین دمای روزانه مرداد ماه 1395استان کرمانشاه سنجنده MODIS

 

میانگین دمای روزانه مرداد ماه 1394استان کرمانشاه سنجنده MODIS

 

میانگین دمای روزانه مرداد ماه 1393استان کرمانشاه سنجنده MODIS

 

میانگین دمای روزانه مرداد ماه 1392استان کرمانشاه سنجنده MODIS

 

میانگین دمای روزانه مرداد ماه 1391استان کرمانشاه سنجنده MODIS

 

Change temperature


 

Change temperature استان کرمانشاه در مهر ماه 1400 نسبت به میانگین دمای مهر ماه های پانزده سال قبل با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS

 

Change temperature استان کرمانشاه در 3ماهه تابستان 1400 نسبت به میانگین 3ماهه تابستان های بیست سال قبل با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS

 

Change temperature استان کرمانشاه در شهریور ماه 1400 نسبت به میانگین دمای شهریور های بیست سال قبل با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS

 

Change temperature استان کرمانشاه در مرداد ماه 1400 نسبت به ماه قبل با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS

Digital elevation model


 

DEM غرب کشور با دقت 30 متر سنجنده SRTM

 

تصویر DEM استان کرمانشاه با دقت 30 متر سنجنده SRTM

 


Normalized Difference Vegetation Index


 

بررسی شاخص NDVI استان کرمانشاه با استفاده از مجموع تصاویر لندست 8

 


ارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبطکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه