اقدامات و فعالیت های انجام شده در سال 1399


اداره فن آوری اطلاعات و ارتباطات هواشناسی

1- خودکارسازی و برقراری ارتباط برخط 16 ایستگاه هواشناسی استان جهت دریافت لحظه ای اطلاعات در سازمان هواشناسی
2- برقراری بستر ارتباطی جدید در 17 ایستگاه استان
3- نصب سیستم ذخیره سازی اطلاعات اداره کل هواشناسی کرمانشاه
4- انتقال بستر اینترنت اداره کل بر روی خط فیبر نوری و افزایش پنج برابری پهنای باند اداره کل هواشناسی کرمانشاه
5- به روز رسانی و تثبیت خطوط ارتباطی تجهیزات کت فرودگاهی با برج مراقبت و ایستگاه فرودگاهی استان کرمانشاه
6- برقرار امکان دسترسی کاربران عمومی به تصاویر رادار هواشناسی
7- عقد قرارداد و به روز رسانی وب سایت اداره کل هواشناسی کرمانشاه
8- راه اندازی سامانه دریافت تصاویر ماهواره ای هواشناسی UKWاداره مهندسي تجهيزات هواشناسي

1- تهیه و خرید گراف های فشار، رطوبت، دما، باران نگار و کارت آفتاب نگار جهت مصرف 13 ایستگاه سینوپتیک اصلی و فرعی
2- خودکار سازی 7 ایستگاه شهرستان های پاوه، کوزران، کرند غرب، ازگله ، گهواره، حمیل و گواور
3- خودکار سازی 3 ایستگاه جاده ای بیدسرخ، پلنگانه و چهارزبر
4- خودکار سازی 5 ایستگاه سینوپتیک تکمیلی قصرشیرین، جوانرود، سومار، هرسین و تازه آباد
5- خودکار سازی ایستگاه کشاورزی سرآرود
6- نصب و راه اندازی سیستم جدید گیرنده جو بالا مودم فرانسه بهمراه آنتن gps و نرم افزار آن
7- خریداری و نصب دو دستگاه آشکار ساز هیدروژن(دتکتور) در اتاق گاز الکترولایزهای خوبان گستر و استوارت
8- تهیه چهار عدد سلول الکترولایز خوبان گستر و جابجایی آنها با سلول های قدیمی و فرسوده
9- تهیه ونصب و راه اندازی دو دستگاه اکسیژن متر الکترولایزهای خوبان گستر و استوارت
10- تجهیز ایستگاه جو بالا و اتاق گاز به سختی سنج آب مقطر و دماسنج مادون قرمز
11- خریداری لاگر، سنسورهای دما، رطوبت، باران، سمت و سرعت باد، فشار هوا و تجهیز ایستگاه های با سنسورهای مذکور

کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه