ستاد اقامه نماز اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه

نماز را در اول وقت تعیین شده بجای آور و بخاطر فراغت از نماز شتاب مکن و به تأخیر مینداز ، بدان که همه اعمال تو بسته به نماز است .

برگزاري مراسم زيارت عاشورا در اداره كل هواشناسي استان كرمانشاه


ارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبطکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه