به اطلاع کاربران محترم می رساند مناقصات اداره کل هواشناسی کرمانشاه از طریق سامانه ستاد انجام و از طریق این صفحه اطلاع رسانی می گردد:

نیاز شماره 1199003252000002 تاریخ ثبت 99/2/6 آخرین مهلت پاسخ دهی 99/2/13 در خصوص خودرو جهت انجام امور اداری در سطح شهرستان کرمانشاه


ارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبطکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه