ساعت 49 : 8>   -
 

  
Skip Navigation Links


اطلاعیه شماره 30 پنج شنبه مورخ 10 بهمن ماه 98 صادر گردید 
 تاریخ  01/11/1398
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با روش تهیه گزارش ‌های دیدبانی ویژه هوانوردی در کرمانشاه