ساعت 39 : 12>   -
 

  
Skip Navigation Links


اطلاعیه/اخطاریه هواشناسی استان كرمانشاه

تحلیل دما و بارش پاییز شهر کرمانشاه

1398/09/21

آذر بلند مدت

آذر 97

آذر 98

13.5

متوسط بیشینه بلند مدت

12.7

متوسط بیشینه

12.5

متوسط بیشینه

0.4

متوسط کمینه بلند مدت

3.7

متوسط کمینه

1.2

متوسط کمینه

تاریخ 1 آذر ماه الی 20 آذر

1.3-

اختلاف دما آذر 98 نسبت به 97

6.9

میانگین دمای آذر 98

0.1-

اختلاف دما آذر 98 نسبت بلند مدت(30 ساله)

8.2

میانگین دمای آذر 97

 

 

7.0

میانگین دمای آذر بلند مدت(30 ساله)

 

27.3

میانگین دمای فصل تابستان 98

16.5

میانگین دمای فصل بهار 98

27.8

میانگین دمای فصل تابستان 97

17.0

میانگین دمای فصل بهار 97

26.9

میانگین دمای فصل تابستان بلند مدت(30 ساله)

17.0

میانگین دمای فصل بهار بلند مدت(30 ساله)

0.6-

اختلاف دما فصل تابستان 98 نسبت به 97

0.6-

اختلاف دما فصل بهار   98 نسبت به 97

0.4

اختلاف دما فصل تابستان 98 نسبت بلند مدت(30 ساله)

0.5-

اختلاف دما فصل بهار  98 نسبت بلند مدت(30 ساله)

تاریخ 1 مهر ماه الی 20 آذر

0.9-

اختلاف دما فصل پاییز 98 نسبت به 97

12.7

میانگین دمای فصل پاییز 98

0.0

اختلاف دما فصل پاییز 98 نسبت بلند مدت(30 ساله)

13.5

میانگین دمای فصل پاییز 97

 

12.7

میانگین دمای فصل پاییز بلند مدت(30 ساله)

تاریخ 1 فروردین ماه الی  20 آذر

19.5

میانگین دمای سال 97

18.8

میانگین دمای سال 98

 

 

18.9

میانگین دمای  بلند مدت(30 ساله)

0.1-

اختلاف دما سال 98 نسبت بلند مدت(30 ساله)

0.7-

اختلاف دما سال 98 نسبت به 97

 

مقدار بارندگی تاریخ 1 مهر ماه الی  20  آذر

0.5-

مقایسه تغییرات بارندگی نسبت به 97

2.4

میانگین بارندگی(روزانه) فصل پاییز 98

0.9

مقایسه تغییرات بارندگی نسبت به بلند مدت(30 ساله)

2.9

میانگین بارندگی (روزانه)فصل پاییز 97

 

 

1.5

میانگین بارندگی (روزانه)فصل پاییز بلند مدت(30 ساله)

173.7

جمع بارندگی فصل پاییز 98

229.9

جمع بارندگی فصل پاییز 97

 

 


تاریخ آخرین ویرایش این صفحه : ۸:۲:۰ ۲۱/۹/۱۳۹۸


 

 

تلفن گويا:

34211616

فاكس برگردان:

34211515

 

.:: کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره هواشناسی استان کرمانشاه می باشد ::.

طراح و برنامه نویس : شهاب بیابانی