ساعت 20 : 1>   -
برگ نخستبرگ نخست
پیش بینی/ هشدارپیش بینی/ هشدارExpand پیش بینی/ هشدار
برونداد مدلWRFبرونداد مدلWRFExpand برونداد مدلWRF
تصاویر رادار غربتصاویر رادار غربExpand تصاویر رادار غرب
آمار کاربردی و روزانهآمار کاربردی و روزانهExpand آمار کاربردی و روزانه
واكاوي عناصر جویواكاوي عناصر جویExpand واكاوي عناصر جوی
نقشه هاي اقليمينقشه هاي اقليميExpand نقشه هاي اقليمي
فصل نامه زاگرسفصل نامه زاگرسExpand فصل نامه زاگرس
 

  
Skip Navigation Links
English
توصیه کشاورزی (سامانه تهک)توصیه کشاورزی (سامانه تهک)Expand توصیه کشاورزی (سامانه تهک)
روابط عمومیروابط عمومیExpand روابط عمومی
اخباراخبار
تماس با ماتماس با ماExpand تماس با ما
جغرافياي طبيعي استانجغرافياي طبيعي استان
جستجوی سایتجستجوی سایت
جستجوی گوگلجستجوی گوگل
گالری عکسگالری عکس
معرفی و چارت سازمانیمعرفی و چارت سازمانی
لینک ها و پرسش های متداوللینک ها و پرسش های متداول
تارنمای ایستگاه های غرب کشورتارنمای ایستگاه های غرب کشورExpand تارنمای ایستگاه های غرب کشور
تاریخچه هواشناسیتاریخچه هواشناسی
ستاد اقامه نمازستاد اقامه نماز
مناقصات و فراخوان هامناقصات و فراخوان هاExpand مناقصات و فراخوان ها
سامانه فیش حقوقیسامانه فیش حقوقی
پرسش های متداولپرسش های متداول


اطلاعیه شماره 8 مورخ 97/03/31 در خصوص غبار صادر شد

 

سامانه تهک کشاورزی استان کرمانشاه( توسعه هواشناسی کاربردی)

www.telegram.me/kermanshahtahak

توصیه های کاربردی در بخش کشاورزی

 «ازچهارشنبه مورخ 97/3/30 تا 97/4/2 »

 

توصیه های هواشناسی کشاورزی استان کرمانشاه

1-چنانچه در مزارع نخود بهاره پيله هاي سوراخ شده ملاحظه گردد حاكي از فعاليت لارو كرم پيله خوار است لذا توصيه ميگردد مطابق نظر كارشناسان محل با آفت ياد شده مبارزه گردد.

2-مزارع چغندرقند از نظر فعاليت كك ها و نيز شيوع احتمالي بيماري سفيدك مورد پايش قرار گيرد.

3-شيلات : پاكسازي و تنظيم آب ورودي استخرهاي پرورش ماهي سرد آبي با توجه به بارندگي هاي فصلي توصيه ميشود.

4-لازم است كمباينهاي برداشت غلات درنقاط گرم استان قبل از برداشت از نظر صحت كاركرد،سلامت وبهداشت زراعي آن مورد معاينه قرارگيرند.

5-در باغات چنانچه علائم سوختگي در تاج درختان دانه دار نظير سيب، گلابي و به مشاهده شد نشانه آلودگي بيماري آتشك است كه بهتر است پس از هرس اندامهاي آلوده در خصوص ساير اقدامات بهداشتي با كارشناسان محل مشورت شود

6-مبارزه با پوره سن گندم  بعنوان آخرين فرصت باقيمانده مطابق نظر كارشناسان با جديت تمام تداوم يابد.

7-باغداران  نسبت به آبياري باغات باتوجه به نياز درخت اقدام نموده همچنين حذف شاخه هاي خشك و رعايت بهداشت باغ ويا بعبارتي اعمال هرس سبز توصيه ميگردد.

8-با توجه به افزايش دما توصيه اكيد ميگردد عمليات آبياري در ساعات اوليه صبح و يا اواخر روز و بعبارتي اوقات خنك صورت گيرد.