قابل توجه پذیرفته شدگان هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر و آزمون اختصاصی ایثارگران در سازمان هواشناسی کشور


با توجه به اعلام نتیجه گزینش و لزوم گذراندن دوره آموزش شغل تصدی بدو خدمت به اطلاع می رساند، دوره های آموزشی به صورت مجازی برای مشاغل کارشناس هواشناسی همدیدی از 23 بهمن ماه و برای سایر مشاغل اختصاصی از 14 اسفند ماه برگزار خواهد شد. اطلاعات تکمیلی از طریق اداره کل هواشناسی استان شغل محل انتخابی، به اطلاع پذیرفته شدگان خواهد رسید.کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه