آیین نامه اجرایی ماده 21
قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
سازمان هواشناسی و ادارات کل

هزینه و انواع خدمات قابل ارائه به مراجعین در سازمان و ادارت کل هواشناسی


قوانین داخلی کارکنان اداره کل هواشناسی کرمانشاه

ارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبطکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه