تصویر از

سرعت تغییر تصاویر :300 (بر حسب میلی ثانیه)


* زمان درج شده در تصاویر بر حسب UTC می باشد (جهت تبدیل به زمان محلی 3/5 ساعت به زمان درج شده اضافه گردد.)
* تصاویر هر 10 دقیقه یکبار به روز می گردد.
* مقادیر نمایش داده شده بر روی تصاویر به منزله مقادیر دقیق بارش یا ... نمی باشد و لازم است نکات تخصصی در تفسیر تصاویر در نظر گرفته شود.
* جهت عملکرد بهتر و دریافت درست تصاویر، ابتدا تصاویر را یک به یک دریافت سپس با تنظیم سرعت مناسب به شکل متحرک مشاهده نمایید.


* خطوط مثلث شکل موجود بر روی تصاویر رادار ناشی از امواج فرستنده های رادیویی (آنتن های وایرلس) می باشد که در محدوده فرکانس متعلق به رادار هواشناسی قرار گرفته اند و نباید به عنوان بارش در نظر گرفته شود.

- از مسئولین فناوری اطلاعات و ارتباطات کلیه دستگاههای اجرایی تقاضا می شود جهت بر طرف نمودن نویزهای موجود در تصاویر رادار استان و فراهم نمودن شرایط استفاده حداکثری از این سیستم، با اداره فناوری اطلاعات هواشناسی کرمانشاه ارتباط برقرار نموده تا درصورت مشاهده تداخل فرکانسی سامانه های ارتباطی آن دستگاه محترم با سامانه رادار هواشناسی که به سادگی قابل بر طرف شدن است، هماهنگی لازم صورت گیرد.
با تشکر

نحوه فعال نمودن امکان بزرگنمایی تصاویر رادار در مرورگرهای تلفن همراه
کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه