فهرست مناقصات و مزایده های در سال 1402

ردیف

سال

نوع معامله

موضوع معامله

شماره معامله

مهلت پیشنهاد

مبلغ(ریال)

لینک سامانه ستاد

1

1402

خرید متوسط

عمده فروشي ماشين‌آلات، تجهيزات و ملزومات

4002003252000014

1402/04/01
10:00

5,712,472,000 

لینک

2

1402

خرید متوسط

خریداری دیتا لاگر هواشناسی

4002003252000016

1402/04/05
10:32

10,883,650,000

لینک

3

1402

خرید متوسط

ساير عمده‌فروشي‌هاي تخصصي

4002003252000018

1402/04/07
10:00

2,768,600,000

لینک

4

1402

خرید متوسط

عمده‌فروشي كالاهاي خانگي

4002003252000019

1402/04/07
10:00

3,074,890,000

لینک

5

1402

خرید متوسط

ساير عمده‌فروشي‌هاي تخصصي

4002003252000017

1402/04/07
10:00

6,958,311,480

لینک

6

1402

خرید متوسط

انجام کارهای متفرقه درخصوص بازسازی و بهسازی ساختمان ها

4002003252000026

1402/06/18

23:09

2,484,110,000

لینک

7

1402

خرید متوسط

انجام کارهای متفرقه درخصوص بازسازی و بهسازی ساختمان ها

4002003252000009

1402/03/24
13:34

9,898,290,000

لینک

8

1402

خرید متوسط

انجام کارهای متفرقه درخصوص بازسازی و بهسازی ساختمان ها

4002003252000020

1402/04/06
10:26

5,275,600,000 

لینک

9

1402

خرید متوسط

ساير فعاليت‌هاي تخصصي ساختمان

4002003252000025

1402/06/18
23:09

829,809,963

لینک

10

1402

خرید متوسط

سوئیچ شبکه مخابراتی مدل WS-C3850-24T-S نام تجارتی CISCO مرجع عرضه کننده ارتباط رایانه سبلان

4002003252000004

1402/02/17
12:13

2,241,040,000

لینک

11

1402

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه فشار متوسط هوایی از ایستگاه صدا و سیما تا ایستگاه هواشناسی

2002003252000002

1402/03/30
13:00

49,800,000,000

لینک


کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه