چشم انداز وضعیت جوی استان طی چند روز آینده
چشم انداز وضعیت جوی استان طی چند روز آینده:
تاریخ صدور پیش بینی: 1400/06/29

بر اساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی، هوای استان همچنان تا پایان هفته جاری، غالباً صاف گاهی اوقات همراه با وزش باد خواهد بود. شایان توجه است؛ در روزهای پنجشنبه و جمعه، عبور موج ناپایداری از جو منطقه ضمن تقویت وزش باد، سبب کاهش نسبی دمای هوا در سطح استان می گردد. وزش باد در برخی نقاط با گردوخاک محلی نیز همراه خواهد شد.


تاریخ آخرین ویرایش : ۱۴:۲۶:۱۸ ۱۴۰۰/۶/۲۹ارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبطکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه