چشم انداز وضعیت جوی استان طی چند روز آینده

چشم انداز وضعیت جوی استان طی چند روز آینده:
تاریخ صدور پیش بینی :1399/07/06

بر اساس بررسی آخرین داده های هواشناسی، هوای استان تا روز سه شنبه غالباً صاف گاهی اوقات همراه با وزش باد پیش بینی می شود. از روز چهارشنبه تا پایان هفته به دلیل تقویت شرایط ناپایدار، در بعضی ساعات افزون بر وزش باد و رشد ابر، ممکن است در پاره ای نقاط از نواحی شرقی و شمالشرقی استان شاهد رگبارهای موقت و پراکنده باران نیز باشیم.


تاریخ آخرین ویرایش : ۱۲:۱۱:۴۸ ۱۳۹۹/۷/۶ارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبطکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه