چشم انداز وضعیت جوی استان طی چند روز آینده
چشم انداز وضعیت جوی استان طی چند روز آینده:
تاریخ صدور پیش بینی: 1400/09/16

بر اساس بررسی آخرین داده های هواشناسی، موجی ناپایدار از بعدازظهر فردا (چهارشنبه) و طی روز پنجشنبه جو منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد. این موج علاوه بر افزایش دمای شبانه و در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید که ممکن است سبب نفوذ غبار به نواحی مرزی استان گردد؛ بارش هایی نیز (غالباً به شکل رگبار پراکنده باران و برف) برای سطح استان در پی خواهد داشت. شایان توجه است؛ بارش، عمدتاً در نیمه اول روز پنج شنبه و در نواحی شمالی استان متمرکز خواهد بود. با خروج این سامانه، در روزهای جمعه و شنبه، کاهش دمای شبانه و مه صبحگاهی، مهمترین پدیده های جوی در سطح استان خواهند بود.
تاریخ آخرین ویرایش : ۱۲:۴۵:۵۷ ۱۴۰۰/۹/۱۶ارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبطکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه