چشم انداز وضعیت جوی استان طی چند روز آینده
چشم انداز وضعیت جوی استان طی چند روز آینده:
تاریخ صدور پیش بینی: 1400/03/25

هوای استان تا اوایل هفته آینده، غالباً صاف در ساعاتی از بعدازظهر هر روز همراه با وزش باد پیش بینی می شود. طی این مدت، دمای هوا در نقاط مختلف استان بتدریج افزایش می یابد. افزایش دما در اوایل هفته آینده محسوس تر خواهد بود. شایان ذکر است؛ وزش باد که امروز تا روز پنجشنبه، بخصوص در نیمه غربی استان، نمود بیشتری خواهد داشت؛ در برخی نقاط با گردوخاک محلی نیز همراه می گردد.


تاریخ آخرین ویرایش : ۱۱:۴۷:۸ ۱۴۰۰/۳/۲۵ارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبطکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه