فرم نظر سنجی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه
این نظر سنجی به منظور آگاهی از نظرات کاربران در خصوص عملکرد هواشناسی استان کرمانشاه انجام می شود. اطلاع از نظرات شما ما را در انجام خدمات بهتر در آینده یاری خواهد رساند. از مساعدتی که مبذول می فرمایید کمال سپاسگزاری وتشکر را داریم.

1- شما بیشتر از طریق کدامیک از رسانه ها از اخبار هواشناسی استان کرمانشاه مطلع می شوید؟

2- پیش بینی هاي اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه چه میزان دربرنامه ریزی هاي روزمره زندگی شما موثر است؟

3- تا چه میزان از کیفیت پیش بینی هاي هواشناسی استان کرمانشاه رضایت دارید؟

4- تا چه میزان از بخش گزارش (کارشناسان پیش بینی )اخبار سازمان صدا وسیما رضایت دارید؟

5- ضرورت افزایش کمی گزارش هاي هواشناسی درطول شبانه روزچقدر است ؟

6- به نظر شما روند ارتقا کیفیت پیش بینی هاي هواشناسی استان کرمانشاه طی سال هاي اخیر به چه میزان بوده است؟

7- در کل میزان رضایت شما از عملکرد اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه چگونه است ؟ارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبطکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه