راهنمای نقشه :
رنگ نمایش داده شده بیانگر زمان سپری شده از وقوع رعدو برق بر حسب دقیقه می باشد.
- جهت بزرگ نمایی بر روی نقطه مورد نظر دبل کلیک نمایید.
- جهت کوچک نمایی با گرفتن دکمه Shift بر روی نقطه مورد نظر دبل کلیک نمایید.

- نمایش بر خط رعد و برق بر گرفته از سایت http://en.blitzortung.org


ارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبطکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه