(تلفن گویا)
در صورت شلوغی خطوط تلفن هواگو (134) ، جهت دسترسی به اطلاعات جوی از طریق تماس با خط تلفن به شماره

34211616

نیز می توان به پیش بینی جوی استان دسترسی یافت.


ارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبط



کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه