(تلفن گویا)
در صورت شلوغی خطوط تلفن هواگو (134) ، جهت دسترسی به اطلاعات جوی از طریق تماس با خط تلفن به شماره

34211616

نیز می توان به پیش بینی جوی استان دسترسی یافت.کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه