(تلفن گویا)
در صورت صورت شلوغی خطوط تلفن هواگو با 134 جهت دسترسی به اطلاعات جوی از طریق خط تلفن با شماره

34211616

نیز می توان به پیش بینی جوی استان دسترسی یافت.


ارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبطکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه