تلفن گویا (134) هواگو

تلفن گویا (134)هواگو :(Dial A Weather Service) این سیستم در اغلب مراکز استانها راه اندازی شده و در کرمانشاه دارای هشت خط می باشد که در تمام مدت شبانه روز پاسخگوئی به تماس گیرندگان را انجام می دهد به این ترتیب که به محض تماس با 134بطور پیش فرض وضعیت هوای حاضر و پیش بینی 24 ساعت آینده همان مرکز را به اطلاع تماس گیرنده می رساند و در صورتی که پیام عمومی هم ضبط شده باشد بلافاصله آن پیام هم اعلام می گردد و پس از آن به طور خودکار راهنمائی لازم را برای دریافت مطالب دیگری که در سیستم وجود دارد را به مخاطب اعلام می کند به این صورت که اگر تماس گیرنده دارای سیستم تلفنی TONE باشد با گرفتن :

شماره یک می تواند هوای شهرهای تابعه استان را بشنود.

شماره دو پیش بینی کلی استان و تفسیر نقشه های هواشناسی را اطلاع می دهد .

شماره سه درصورتی که از طرف اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه اطلاعیه ائی صادر شده باشد خوانده می شود.

شماره چهار هم برای استفاده کشاورزان توصیه هائی را از سوی کارشناسان هواشناسی کشاورزی اعلام می دارد.
شماره پنج پیش بینی پایتخت خوانده می شود.

شماره شش آماده است تا پیش بینی استانهای دیگر را به اطلاع برساند بدین ترتیب که با گرفتن پیش شماره تلفن مرکز هر استان پیش بینی همان استان اعلام می گردد.
شماره هفت برای ارسال نظرات و پیشنهادات می باشد.

ضمنا در هر مرحله با گرفتن شماره یک سیستم از وضعیت موجود به وضعیت قبل بازگشت می کند .کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه