کسب رتبه برتر اداره کل هواشناسی کرمانشاه در جشنواره شهید رجایی

کسب رتبه برتر اداره کل هواشناسی کرمانشاه در جشنواره شهید رجاییاداره کل هواشناسی استان کرمانشاه در بخش "تولیدی و خدماتی" جشنواره شهید رجایی استان دربین دستگاههای اجرایی حائز رتبه برتر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه با حضور در این اداره کل از فیروز دولتشایی به عنوان مدیر این دستگاه اجرایی در کسب این رتبه تقدیر به عمل آورد.
در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) وبرنامه های دولت محترم در اجرای نقشه راه نظام اداری به صورت شفاف و کارآمد و براساس ارزیابی به عمل آمده از دستگاههای اجرایی استان در سال ۱۳۹۹ اداره کل هواشناسی استان حائز رتبه برتر در گروه " تولیدی و خدماتی" شد.
در این راستا از مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اهداء لوحی و جایزه تقدیر به عمل آمد.


کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه