سئوالات متداول پیش بینی هواشناسی هوانوردی

 

 

  1. در شرایط بد آب و هوا آیا شما دستور به تاخیر یا کنسلی پرواز می دهید؟

           سازمان هواشناسی فقط مسئول پایش و اعلام وضعیت جوی و صدور پیش بینی می باشد. تاخیر یا لغو پرواز بر اساس دستور العمل های خاص بر عهده مسئولین هوانوردی می باشد.

  1.  در قسمت هواشناسی هوانوردی بیشتر اطلاعات بصورت عدد و عبارت های نامفهوم است نمی شوداین اطلاعات به زبان قابل فهم ارائه شود؟

            محصولات هوانوردی مخصوص کاربران خاص هوانوردی است واین زبان بر اساس مقررات جهانی تعریف شده می باشد. پیش بینی های کاربردی که برای عموم قابل استفاده است درقسمت "بولتن های پیش بینی" قابل دسترسی است.

  1.  آیا اطلاعات هوانوردی سایر کشورها نیز در سایت هست؟

            نقشه های SIGWX و همچنین نقشه باد و دما سطوح استاندارد برای اروپا و آسیا در قسمت FLIGHT FOLDER  در دسترس می باشد. برای سایر محصولات طبق الزام بین المللی سازمان هواشناسی تنها مسئولیت تهیه این محصولات را برای FIR ( منطقه اطلاعات پرواز) ایران را دارد.

  1.  خدمات هواشناسی به هوانوردی شامل چه خدماتی است؟

      پیش بینی های فرودگاه ها کشور، پیش بینی مناطق مختلف کشور ، صدور هشدارهای مخاطرات جوی در صورت لزوم.

  1.  آیا اراته خدمات هواشناسی شما مانند سایر ادارات در ساعات اداری صورت می گیرد؟

         خدمات هواشناسی دراین زمینه بصورت 24 ساعت در 7 روز هفته بدون تعطیلی در کلیه ایام سال صورت می گیرد.

  1.  استفاده کننده گان خدمات شما فقط خلبانان هستند؟

         خیر علاوه بر خلبانان، واحد های مختلف مراقب پرواز فرودگاه های کشور ، شرکت های هواپیمایی، شرکت های هلیکوپتری و غیره می باشند.

  1. برای استخدام در آن بخش چه اقدامی را باید انجام بدهم؟

            استخدام اولیه از طریق فراخوان های عمومی دولتی برای استخدام در کلیه دستگاه های دولتی که بصورت برگزاری امتحان صورت می گیرد انجام می شود سپس در مرحله مصاحبه صلاحیت های عمومی پذیرفته شدگان اولیه برای این رشته بررسی می شود. در صورت موفقیت دراین مرحله بعد از طی مراحل استخدام، پذیرفته شدگان نهایی در یک دوره آموزشی تئوری و عملی شرکت می کنند.

  1.  هواشناسی هوانوردی با پیش بینی هواشناسی که مثلا در رادیو تلویزیون اعلام می شود چه فرقی دارد؟

            هواشناسی هوانوردی بیشتر به بررسی وضعیت هوا و پیش بینی مخاطراتی که ممکن است عملیات هوانوردی را تحت تاثیر قرار دهد می پردازد.

  1.  آموزش علم هواشناسی فقط در سازمان هواشناسی و دانشگاه ها صورت می گیرد؟

            علاوه بر محل های فوق ، هواشناسی به پرسنل بخش های مختلف سازمان هایی دولتی و خصوصی که با هدایت عملیات پرواز در ارتباط هستند نیز آموزش داده می شود.

  1.  در سازمان هواشناسی غیر از بخش هوانوردی چه بخش های دیگر وجود دارد؟

              بخش هایی مربوط به کشاورزی، دریایی، اقلیم، خدمات عامه که هر کدام خدمات مربوط به این حوزه را ارائه می دهند.

 

 

 

 کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه