جزئیات خدمت پیش بینی هواشناسی هوانوردی

 

 

سازمان هواشناسی کشور عضو رسمی سازمان هواپیمایی جهانی ایکائو طبق مقررات موظف به ارائه خدمات و محصولات پیش بینی به کلیه کاربرانی که درگیر عملیات هوانوردی بطور مستقیم و غیر مستقیم هستند می باشد. بخشی از محصولات هواشناسی با کاربرد در هوانوردی بصورت متنی و تصویری به شرح زیر می باشد .

 

TAFOR   : در این بخش پیش بینی وضعیت هوای فرودگاه های کشور، با برنامه منظم پروازی در طول هفته، با اعتبار دوره 30 ساعته و یا بنا به درخواست واحدهای مشغول در هوانوردی پیش بینی های 15 ساعته برای سایر فرودگاه ها تهیه شده و یک تا چند ساعت قبل از شروع مدت اعتبار صادر می گردد. این پیش بینی های هر 3 تا 6 ساعت، بسته به نوع فرودگاه، به روز رسانی می شود.

SIGMET   : این محصول یک نوع هشدار وقوع یا انتظار وقوع پدیده های قابل ملاحظه هواشناسی و توسعه آنها از نظر زمانی و مکانی در طول مسیر پروازی که ممکن است ایمنی عملیات پرواز را تحت تاثیر قرار دهد صادر می گردد به زبان ساده، مختصر و دقیق می باشد. سطح این هشدار از هشدار AIRMET  بالاتر است.

 

AIRMET  : هشدار وقوع یا انتظار وقوع پدیده های قابل ملاحظه هواشناسی و توسعه آنها از نظر زمانی و مکانی برای پروازهای زیر 25000   پا که در پیش بین های منطقه ای ، "AREA FORECAST  " گنجانده نشده است به زبان ساده، مختصر و دقیق صادر می گردد. شایان ذکر است که سطح هشداراین پیام از هشدار SIGMET  پایین تر است.

 

WARNING  : هشدارشرایط هواشناسی است که می تواند هواپیماهای بر روی زمین از جمله فرودگاه های پارک شده و همچنین تجهیزات و خدمات فرودگاهی را تحت تاثیر قرار دهد

 

METAR/SPECI  : گزارشات وضعیت هوا از ایستگاه های هواشناسی که ر یک ساعت یا نیم ساعت صادر می گردد. در صورتی وضعیت هوا در فاصله زمانی دو گزارش متوالی تغییر قابل ملاحظه نماید. این شرایط در گزارشی به عنوان  SPECI  اعلام می گردد.

 

Area Forecasts  : پیش بینی 12 ساعته از یازده منطقه تقسیم شده کشور که شامل وضعیت هوا به اضافه سمت و سرعت باد و دما در لایه های مختلف جو می باشد. این پیش بینی دو بار در روز و حداقل از چند ساعت قبل از شروع مدت اعتبار صادر می گردد.

 

  SIGWX   : پیش بینی پدیده های قابل ملاحظه هواشناسی که ایمنی پروازها را می تواند تحت تاثیر قرار دهد برای ساعات 00، 06، 12، 18 صادر می گردد. این پیش بینی ها بصورت گرافیکی تهیه می شود و بر حسب نیاز برای دو لایه از جو شامل لایه سطح زمین تا ارتفاع 25000 پا که توسط سازمان هواشناسی کشور ایران برای منطقه پروازی ایران تهیه و صادر می گردد و دیگر لایه از ارتفاع 10000پا تا 45000 پا توسط مرکز پیش بینی جهانی، World Area Forecast Center ، تهیه و صادر می شود.

 

Flight Folder  : کلیه محصولات پیش بینی که مورد نیاز کاربران فعال در عملیات پرواز است در یک پوشه جداگانه جمع آوری می شود. این عمل 4 بار در روز 00، 06، 12، 18 برای منطقه پروازی ایران ، منطقه پروازی آسیا، اروپا و شمال آفریقا تهیه می شود. این پوشه شامل ، پیش بینی های فرودگاهی، نقشه گرافیکی SIGWX  و سمت و سرعت باد و دما در لایه های مختلف جو می باشد.

 

 

کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه