بولتن پيش بيني هواشناسي كشاورزي شهرستان كرمانشاه
تاریخ آخرین ویرایش : ۱۱:۵۷:۵۴ ۱۳۹۹/۴/۱۵

ارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبطکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه