با توجه به تغییر الگو های جوی کاربران محترم لازم است به آخرین تغییرات از طریق مراجعه به پیش بینی چند روزه توجه داشته باشند.

تاریخ آخرین ویرایش : ۱۴:۲۴:۲۶ ۱۴۰۱/۹/۱۲

ارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبطکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه