(( پیش بینی هفتگی))
با توجه به تغییر الگو های جوی کاربران محترم لازم است به آخرین تغییرات از طریق مراجعه به پیش بینی چند روزه توجه داشته باشند.

تاریخ آخرین ویرایش : ۱۳:۵۴:۳۹ ۱۳۹۹/۸/۳

ارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبطکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه