توصیه های هواشناسی کشاورزی استان کرمانشاه


از تاریخ 1400/9/14 لغایت 1400/9/16
1-اجرای عملیات هرس سلامت در باغات توصیه می گردد ، بهتر است بقایای آلوده اعم ازشاخه ، برگ و میوه بستر باغ جمع آوری و پس از انتقال به بیرون به نحو مطمئنی معدوم شوند.همچنین به منظور آماده سازی گیاه برای فاز خواب زمستانه از هرگونه برنامه آبیاری پرهیز گردد.هم چنین جهت رویارویی با برودت های پیش رو تمهیدات لازم نظیر نایلون پیچ نمودن تنه نهالها و تاج درختان جوان توصیه میشود.
2- ضمن تسریع در اجرای کشت غلات پائیزه لازم است پس از خاک ورزی های مرسوم ، تهیه و تامین نهاده های مورد نیاز از جمله بذور گواهی شده ، نسبت به سرویس و تنظیم خطی کار های غلات مبادرت شود هم چنین توصیه می گردددر خصوص رقم مناسب ، میزان کافی بذر در هکتار و عمق کاشت از نقطه نظرات کارشناسان محل بهره گرفته شود.
3-در باغات میوه اعم از هسته دارها و دانه دارها کاربرد ترکیبات مس پس از خزان 80 درصد برگها بمنظور حفاظت گیاه از ورود میکروارگانیزم های خسارت زا توصیه میگردد.
4-با توجه به روند تدریجی کاهش دما ، کنترل رطوبت و دما در گلخانه ها و اعمال تهویه مناسب توصیه می گردد، همچنین از این پس بهتر است سرکشی های شبانه در برنامه نگهداری این واحد ها قرار گیرد.
5- قبل از اجرای عملیات کشت پاییزه مبارزه با جوندگان در اماکن زمستان گذران آفت نظیر باغات ، کانالهای آبیاری و چشمه ها و قنوات توصیه میگردد.
6-در مزارع کلزا مبارزه پس از رویش با علف های هرز اعم از باریک برگ و پهن برگ بعداز تنظیم سم پاشها توصیه میشود.
7-در صورت استفاده از بذور خود مصرفی در مزارع غلات پاییزه ضد عفونی آنها حداکثر 48 ساعت قبل از کاشت توصیه میشود.
8-پس از مساعد شدن شرایط مزرعه آماده سازی های نهایی جهت کشت نخود پاییزه توصیه می گردد.بمنظور مقابله با بیماری های فوزاریم و برق زدگی ضد عفونی بذور با قارچ کش های متعارف پیشنهاد میشود.
9- جمع آوری و کیسه گیری محصولات برداشت شده نظیر پیاز و سیب زمینی و انتقال به انبارهای مرسوم و همچنین به کار گیری پوشش مناسب روی چغندرهای برداشت شده توصیه میشود.
10- به کشاورزان مناطق گرم استان توصیه میگردد نسبت به انجام مقدمات کشت کلزا نظیر تنظیم و سرویس خطی کارها ، تامین نهاده های موردنیاز و انتخاب بذر مناسب اقدام نمایند.تاریخ آخرین ویرایش : ۱۱:۵۶:۵۲ ۱۴۰۰/۹/۱۴
ارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبطکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه