توصیه های هواشناسی کشاورزی استان کرمانشاه


از تاریخ 1400/1/29 لغایت 1400/1/31
1-توصیه میگردد مبارزه با کک چغندر در مزارع پاییزه نقاط گرم استان هم چنین نسبت به آبیاری مزارع بهاره اقدام شود.
2-مبارزه با سن مادر در مزارع دامنه کوه پایه ها ی مناطق سرد مطابق نظر کارشناسان محل توصیه می گردد.
3- مبارزه با جوندگان كشاورزي در حاشيه كانالهاي آبياري ، پشته هاي بين مزارع و ساير مامن هاي آفت تا قبل از كشتهاي پاييزه توصيه ميگردد.
4- پایش مزارع کلزا از نقطه نظر فعالیت تریپس و سنک دانه خوار همچنین مبارزه با شته توصیه میگردد. بهتر است از توصیه های فنی کارشناسان محل در خصوص تغذیه گیاهی بهره گرفته شود.
5- در گلخانه های میوه و گلهای شاخه بریده فاکتورهای دما و تهویه کنترل شود و سرکشی های شبانه در برنامه کاری این واحدهای تولیدی قرار گیرد
6-به کارشناسان شهرستان های پاوه ،جوانرود، ثلاث و روانسر توصیه میگردد بمنظور اطلاع از فعالیت و سنین پرگی ملخ بومی نقاط آلوده در سالهای گذشته را مورد پایش قرار دهند و مراتب را مدیریت شهرستان خود گزارش دهند
7- توصیه میگردد مبارزه با علفهای هرز اعم از پهن برگ و کشیده برگ در نقاط معتدل استان تداوم یابد.
8-تداوم کشت نخود بهاره بعنوان آخرین فرصت باقیمانده توصیه میگردد.
9-مبارزه شیمیایی با علفهای هرز مزارع گندم و جو در مناطق گرم ادامه یابد.
10-کاربرد ترکیبات ازته در زراعتهای ابی پاییزه مطابق نظر کارشناسان توصیه میشود.
11-پایش مزارع گندم نقاط گرم استان از نقطه نظر زنگ زرد توصیه میگردد.
12-آماده سازی های نهایی زمین بمنظور اجرای کشت ذرت دانه ای توصیه میشود.
13-باتوجه به عدم بارش های مناسب بهاره توصیه میشود مبارزه مکانیکی با علفهای هرز زراعت نخود پاییزه انجام شود که ضمن اینکار رطوبت موجود در خاک نیز حفظ شود.
تاریخ آخرین ویرایش : ۱۲:۲۹:۴۸ ۱۴۰۰/۱/۲۹
ارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبطکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه