توصیه های هواشناسی کشاورزی استان کرمانشاه


ازتاريخ99/7/6 لغايت99/7/8
1-توصیه میگردد بعد از برداشت محصولاتی نظیر پیاز وسیب زمینی نسبت به کیسه گیری و انتقال به جایگاه مناسب با دما و رطوبت مطلوب تا زمان عرضه به بازار مبادرت شود.
2-كلزا كاران در مناطق سرد و معتدل نسبت به انجام کشت اقدام و مبارزه قبل از کشت با علف های هرز مزارع پاییزه توصیه میشود.
3-مبارزه با كنه هاي نباتي در تاكستان ها توصيه ميشود.
4-مبارزه با جوندگان كشاورزي در حاشيه كانالهاي آبياري ، پشته هاي بين مزارع و ساير مامن هاي آفت تا قبل از كشتهاي پاييزه توصيه ميگردد.
5-توصيه ميگردد از كاربرد كودهاي ازته در مزارع چغندر اجتناب گردد.
6- مبارزه با شته هاي زيان آور و سنك دانه خوار مزارع آکلزا در مناطق سرد توصيه ميشود.
7-تهيه و تامين نهاده هاي مورد نياز كشت هاي پاييزه توصيه ميگردد همچنين بهتر است بمنظور بهره مندي از مزارع فاقد علف هرز و بيماري از بذور گواهي شده استفاده شود.
8-اجراي شخم عميق تابستانه در مزارع سردسير استان حهت مبارزه با لارو سوسك قهوه اي و سياه توصيه ميشود هم چنين بازبيني و سرويس خطي كارهاي غلات بمنظور كسب آمادگي هاي لازم جهت اجراي كشت هاي پاييزه توصيه ميشود.
9-اعمال نكات بهداشتي زراعي در كمباين هاي برداشت ذرت قبل از ورود به مزارع نقاط معتدل و سرد استان توصيه ميشود بهتر است همزمان تنظيمات لازم روي ماشين الات ياد شده صورت گيرد.
10-مبارزه مكانيكي با علف هرز عروسك پشت پرده در مزارعي كه جهت كشت جو و گندم آبي در نظر گرفته شده اند توصيه ميگردد.
11-چنانچه كاربرد تركيبات شيميايي در مزارع سبزي و صيفي ضروري بنظر ميرسد بهتر است از سمومي بهره گرفته شود كه ماندگاري كمي در بافتهاي گياهي داشته باشند
12-کشاورزان از جارسوزی مزارع خود اکیدا" خودداری نمایند.
13-کاهش میزان آبیاری یا افزایش فاصله بین دور آبیاری در باغات با نظر کارشناسان مد نظر قرار گیرد.تاریخ آخرین ویرایش : ۱۲:۱۸:۴۳ ۱۳۹۹/۷/۶
ارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبطکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه